Kirkkonummen Perinnepurjehdusyhdistys St. Nikolauksen  toiminnan tarkoitus on tarjota nuorille perhetaustasta ja varallisuudesta riippumaton mahdollisuus päästä merelle purjehtimaan ja kehittämään itseään.  Vuosittain sadat nuoret purjehtijanalut saavat kokea minkälaista on liikkua Suomen ainutlaatuisessa saaristossa storbåtilla.  Perinneveneillä kaikki työskentely tehdään pienryhmissä. Purjehdus avoveneellä vaatii luonteenlujuutta ja kehittää tuiki tärkeitä ryhmätyötaitoja.  Lotan ja Fridan lipuessa saarten lomassa oppii miehistö myös kunnioittamaan ympäristöään ja satumaisen kaunista saaristoluontoa.

Tule mukaan tukemaan toimintaa

Tämän arvokkaan toiminnan mahdollistamiseksi yhdistyksemme etsii jatkuvasti yhteistyökumppaneita jotka haluavat olla kanssamme pitämässä yllä talonpoikaispurjehdusperinteitä ja olla mukana tarjoamassa nuorille mahdollisuuden päästä merelle kohtuulliseen hintaan.

Toiminnan edellytyksenä on varojen hankkiminen yhdistykselle tukijapurjehduksia tekemällä. Järsjestämällä purjehduksen storbåteillamme vaikka työporukalle, voit samalla tukea tärkeää nuorisotoimintaa ja saada omalle porukalle ryhmähenkeä kohottava unohtumaton kesäpäivä saaristossa perinneveneellä purjehtien.

Lähde kanssamme purjehtimaan

Lottaa ja Fridaa vuokrataan tunti- ja päiväkorvausta vastaan. Aluksen mukana seuraa aina sen käsittelyyn pätevöitynyt kippari ja yhden tai kahden hengen miehistö tarpeen mukaan. Veneen voi vuokrata tukijapurjehdusta kuka tahansa asiasta kiinnostunut, myös muut kuin yhdistyksen jäsenet. Tervetulleita ovat sekä yritysporukat, että yksityishenkilöt. Katso tarkempia tietoja tilauspurjehduksista purjehdukset tukijoille välilehdeltä.

Kannatusjäsen

Toimintaa voit tukea myös liittymällä Kirkkonummen Perinnepurjehdusyhdistys St. Nikolauksen kannatusjäseneksi. Kannatusjäsen voi olla yksityishenkilö, yritys tai yhteisö.

Kannatusjäsenmaksu on 200€ – 300€ vuodessa. Halutessaan kannatusjäsenet mainitaan näiden sivujen kannatusjäsenet osiossa.

Halutessanne olla em. suuremmalla summalla vuosittain mukana, on suora lahjoitus mahdollinen. Lahjoituksen antajana voit suoraan korvamerkitä mihin tarkoitukseen haluat ohjata lahjoituksen, kohteita voivat olla esimerkiksi purjehdusleirien nuorille kohdistuvien kustannusten (purjehdushintojen) vähentäminen tuen avulla, uudet kalustohankinnat tai veneiden ylläpito.