Kirkkonummen Perinnepurjehdusyhdistys St. Nikolaus

Vuonna 1997 perustettu Kirkkonummen Perinnepurjehdusyhdistys St. Nikolaus edistää ja ylläpitää perinnepurjehduskulttuuria etenkin nuorison keskuudessa. Yhdistys järjestää talonpoikaispurjehdukseen liittyvää tiedotus- ja koulutustoimintaa, sekä omistaa ja ylläpitää talonpoikaispurjealuksia yhdistyksen käytössä.

St. Nikolaus omistaa kaksi perinteistä talonpoikaisvenettä. Ensimmäinen St. Nikolauksen hankkima alus on purjehduskaudelle 1999 valmistunut kaksimastoinen, spriitakiloitu storbåt Frida. Storbåt Lotta valmistui purjehduskaudelle 2002.