Kannatusjäsenyys

Toimintaa voit tukea myös liittymällä Kirkkonummen Perinnepurjehdusyhdistys St. Nikolauksen kannatusjäseneksi. Kannatusjäsen voi olla yksityishenkilö, yritys tai yhteisö.
Kannatusjäsenmaksu on 200€ – 300€ vuodessa.
Halutessanne olla em. suuremmalla summalla vuosittain mukana, on suora lahjoitus mahdollinen. Lahjoituksen antajana voit suoraan korvamerkitä mihin tarkoitukseen haluat ohjata lahjoituksen, kohteita voivat olla esimerkiksi purjehdusleirien nuorille kohdistuvien kustannusten (purjehdushintojen) vähentäminen tuen avulla, uudet kalustohankinnat tai veneiden ylläpito.
Lisätietoja kannatusjäsenyydestä: keikat (a) stnikolaus.net