Etsimme miehistöä kaudelle 2024

Vuonna 1997 perustettu Kirkkonummen Perinnepurjehdusyhdistys St. Nikolaus edistää ja ylläpitää perinnepurjehduskulttuuria etenkin nuorison keskuudessa. Yhdistys järjestää talonpoikaispurjehdukseen liittyvää tiedotus- ja koulutustoimintaa, sekä omistaa ja ylläpitää talonpoikaispurjealuksia yhdistyksen käytössä. 

St. Nikolauksella on kaksi perinteistä storbåtia: kahvelitakiloitu Lotta ja spriitakiloitu kaksimastoinen Frida. Yhdistyksen toiminta koostuu leiri- ja päiväpurjehduksista, joiden kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret. Purjehduksia toteutetaan nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Esimerkkeinä yhteistyökumppaneistamme mainittakoon alueen koulut, kunnallinen nuorisotyö, seurakunnat ja partio. Alukset liikkuvat kesän aikana Suomenlahdella ja Saaristomerellä. 

Kippari

Kipparilta edellytämme 18 vuoden ikää sekä vuokraveneenkuljettajan pätevyyskirjaa, rannikolaivurin radiotodistusta(SRC) sekä voimassaolevaa EA1-kurssia. Monipuolinen purjehduskokemus on edellytys tehtävässä onnistumiseen. Kipparina toimit aluksen päällikkönä ja vastaat kokonaisvaltaisesti matkustajien ja aluksen turvallisuudesta sekä siitä että miehistömme saa ainutkertaisen perinnepurjehdus kokemuksen ja pääsee aktiivisessa roolissa osallistumaan purjehdukseen. 

Gasti

Gastina toimit kipparin apuna purjehduksilla. Edellytämme gasteilta purjehduskokemusta, 16 vuoden ikää ja voimassa olevaa EA1-todistusta. Gastin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi lokikirjan pitäminen, aluksen ohjailu, navigointi ja tähystys, purjeiden nostot ja laskut sekä irrotuksissa ja kiinnityksissä toimiminen. 

Kipparin ja gastin työsuhde alkaa sopimuksen mukaan kesäkuussa ja päättyy elokuussa 2024. Työ voi kesäkauden aikana olla joko kiinteästi kk-palkattua tai palkka voidaan maksaa ajettujen purjehduspäivien mukaan. Jos tunnet olevasi hakemamme henkilö, lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 31.10.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tuomas.nuotio@gmail.com

Lotan ja Fridan kotisatama on Motaleffin ranta Porkkalanniemen upean luonnon keskellä.

Lisätietoja tehtävistä antavat

  • Tuomas Nuotio (tuomas.nuotio@gmail.com, +358 50 5261967)
  • Reetta Sääksjärvi (reetta.saaksjarvi@gmail.com , +358 50 5610694)