Kirkkonummen Perinnepurjehdusyhdistys St. Nikolauksen  toiminnan tarkoitus on tarjota nuorille perhetaustasta ja varallisuudesta riippumaton mahdollisuus päästä merelle purjehtimaan ja kehittämään itseään.  Vuosittain sadat nuoret purjehtijanalut saavat kokea minkälaista on liikkua Suomen ainutlaatuisessa saaristossa storbåtilla.  Perinneveneillä kaikki työskentely tehdään pienryhmissä. Purjehdus avoveneellä vaatii luonteenlujuutta ja kehittää tuikitärkeitä ryhmätyötaitoja.  Lotan ja Fridan lipuessa saarten lomassa oppii miehistö myös kunnioittamaan ympäristöään ja satumaisen kaunista saaristoluontoa.

Tule mukaan tukemaan toimintaa

Tämän arvokkaan toiminnan mahdollistamiseksi yhdistyksemme etsii jatkuvasti yhteistyökumppaneita jotka haluavat olla kanssamme pitämässä yllä talonpoikaispurjehdusperinteitä ja olla mukana tarjoamassa nuorille mahdollisuuden päästä merelle kohtuulliseen hintaan.Lottaa ja Fridaa vuokrataan tunti- ja päiväkorvausta vastaan.

Aluksen mukana tulee aina sen käsittelyyn pätevöitynyt kippari ja yhden tai kahden hengen miehistö tarpeen mukaan. Veneen voi vuokrata tukijapurjehdusta kuka tahansa asiasta kiinnostunut, tervetulleita ovat sekä yksityishenkilöt seurueineen, yhteisöt ja yritykset.

St. Nikolaus tilauspurjehdukset esite