Tämä dokumentti on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.
Laadittu 28.8.2012

1. Rekisterin pitäjä
Perinnepurjehdusyhdistys St. Nikolaus ry
PL 68
02401 Kirkkonummi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yhdistyksen sihteeri
sihteeri (a) stnikolaus.net

3. Rekisterin nimi
Perinnepurjehdusyhdistys St. Nikolaus ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Jäsenrekisterin tietoja käytetään yhteydenpidossa jäsenten suuntaan, jäsenmaksujen keräämiseen ja seurantaan, sekä jäsenyyden tarkastamiseen.
Jäsenellä on oikeus halutessaan kieltää yhdistyksen sisäisten tiedotteiden lähettämisen.

5. Rekisterien sisältämät tiedot henkilöistä
Täydellinen nimi
Kotipaikka ja osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Syntymäaika
Jäsenmaksutiedot
Jäsentyyppi

6. Rekisterin tietolähteet
Rekisteriinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka jäsen itse ilmoittaa jäsenhakemuksessaan.

7. Tietojen luovutus
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.
Yhdistyslain (503/1989) 11 § 2 mom:n mukaisesti kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus tutustua tietoihin kaikkien jäsenten nimestä, kotipaikasta ja jäsenyystyypistä.

8. Tietojen tarkastusoikeus
Yhdityksen jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on jäsenrekisterissä.
Tarkistuspyyntö tulee osoittaa yhdistyksen rekisteriä hallinnoivalle henkilölle. Tarvittaessa tarkistusoikeuttaan käyttävän on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä.

9. Tietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti, tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Rekisteröidyllä on velvollisuus ilmoittaa muutoksista henkilötiedoissaan.