Perämieskurssi 2014

Vuonna 1997 perustettu St. Nikolaus edistää ja ylläpitää perinne-purjehduskulttuuria etenkin nuorten keskuudessa. Yhdistys omistaa kaksi talonpoikaispurjealusta, 1999 valmistuneen Fridan ja 2002 vesille lasketun Lotan.

Kirkkonummen Perinnepurjehdusyhdistys St. Nikolaus järjesti tänä keväänä teoriakurssin alusten tuleville perämiehille. Perämies on veneellä kipparin jälkeen ylin miehistön jäsen, ja ajaa venettä yhdessä kipparin kanssa. Työtehtäviin kuuluu esimerkiksi navigointia, purjeiden käsittelyä ja aluksen ohjailua. Pyysimme kurssin teoriaosuuden päätteeksi tulevaa perämiestä Kata Eskolaa kertomaan kurssista:

Tänä keväänä osallistuin ensimmäistä kertaa järjestetylle perämieskurssille. Kurssin opettajina toimivat St. Nikolauksen kipparit. Neljän teoriatunnin aikana opimme navigoinnista, merenkulun säännöistä ja merkeistä, vaaratilanteista sekä lokikirjan täyttämisestä. Kyselin kurssikaverini Iinan mietteitä siitä, mikä oli kurssin parasta antia: – Mielenkiintoisinta oli erilaisten matkojen ja sijaintien etsiminen merikartoilta. Laskimme esimerkiksi kahden kohteen koordinaatit, näiden välisen matkan pituuden meripeninkulmina ja kunkin suoran suuntiman. Harppien ja kulmaviivainten käyttö oli ajoittain hankalaa, mutta opettajien avustuksella koimme kuitenkin onnistumisen iloa saadessamme oikeat etäisyydet ja suuntimat laskettua.

Koulutus jatkuu nyt käytännön harjoituksilla talkoissa ja merellä, lisäksi jokakeväiseen miehistön ohjelmaan kuuluu turvallisuuskoulutus. Toivottavasti tulevalla purjehduskaudella mahdollisimman monta uutta koulutuksensa valmiiksi saanutta perämiestä!