Vuosikokous 2021

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään keskiviikkona 21.4.2021 kello 19.00 alkaen.

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen. Kokous järjestetään etänä Google Meets-palvelun välityksellä. Kokoukseen osallistuminen onnistuu esimerkiksi selaimen välityksellä. Linkki kokoukseen julkaistaan tällä sivulla hieman ennen kokouksen alkua.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
  ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus
 6. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
  muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet ja heille varajäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tervetuloa!